ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://vikipalotagaleria.hu/ hatályos ettől a naptól: 2021.05.15.

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Virtuális Kiállítások Palotája Kft. (székhely: 1221, Budapest, Lepke utca 11/B adószám: 12844151-2-42), mint műkereskedő (továbbiakban, mint “Üzemeltető”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 1. Impresszum – Üzemeltetői adatok:

Név: Virtuális Kiállítások Palotája Kft.

Székhely: 1221, Budapest, Lepke utca 11/B

Levelezési cím: 1221, Budapest, Lepke utca 11/B

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-189059

Adószám: 12844151-2-42

Képviselő: Illés Renáta

Telefonszám: +36 20 252 0577

E-mail: info@vikipalota.hu

Honlap: www.vikipalota.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.

Elérhetőség: +36 1 707 67 26, hello@sybell.hu

Adószám: 25859502-2-42

 1. Alapvető rendelkezések:

2.1. Az általános szerződési feltételek jogszabályi vonatkozásai:

Az Új Ptk. – VI. könyvének (Kötelmi jog) XV. fejezetében esik szó az általános szerződési feltételekről.

Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel

6:77. § [Általános szerződési feltétel]

(1) Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

(2) Az általános szerződési feltételt alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták.

6:78. § [Az általános szerződési feltétel szerződéses tartalommá válása]

(1) Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

(2) Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől.

(3) A (2) bekezdésben leírt feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

6:79. § [Fogyasztóval szembeni többletkövetelés szerződéses tartalommá válása]

Az a feltétel, amely a vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt a fogyasztó – külön tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta.

6:80. § [Szerződési feltételek ütközése]

Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

6:81. § [Általános szerződési feltételek ütközése]

(1) Ha az általános szerződési feltételekre utalással közölt ajánlatot a másik fél saját általános szerződési feltételeivel fogadja el, és az általános szerződési feltételek egymással nem ellentétesek, mindkét fél általános szerződési feltételei a szerződés részévé válnak.

(2) Ha az általános szerződési feltételek nem lényeges kérdésben eltérnek egymástól, a szerződés létrejön, és az egymással ellent nem mondó általános szerződési feltételek válnak a szerződés részévé.

(3) Ha az általános szerződési feltételek között a szerződés lényeges kérdésében van eltérés, a szerződés nem jön létre.

2.2. A szabályzat módosíthatósága.

A szabályzat egyoldalú módosítása esetén:

Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. Üzemeltető az ÁSZF módosításáról szóló hirdetményét –annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően –köteles a Honlapon közzétenni.

A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról az Üzemeltetőnél vagy a Honlapon tájékozódjon.

Az ÁSZF változása az Üzemeltető és a Felhasználó között korábban létrejött, de még nem teljesített vagy még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta. Az ÁSZF módosítása a Felhasználó által elfogadottnak minősül, az Üzemeltető és a Felhasználó közötti jogviszony ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatást tovább használja.

Amennyiben a Felhasználó –az Üzemeltetőhöz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával –a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy Üzemeltető jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni a Felhasználó Regisztrációjának törlésével, vagy a jogviszonyt az ÁSZF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani.

A jelen ÁSZF nyilvános, azt a Honlapon bárki megtekintheti és megismerheti.

2.3. Üzemeltető fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Üzemeltető között létrejövő szerződés részét képezi.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Üzemeltető a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Üzemeltető felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 1. Regisztráció/Vásárlás

4.1. Regisztráció

Vásárláshoz nem szükséges külön regisztrálni az oldalon, így csak a vásárláshoz szükséges adatok kerülnek megadásra.

4.2. Vásárlás

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

 1. A rendelés menete

A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A honlap használata során Ön a honlap jobb felső sarkában található „kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben több árut szeretne megvásárolni, a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva tovább böngészhet a termékek közül és kosárba helyezhet újabb termékeket. Ezt követően a „Tovább a pénztárhoz” gomb a pénztár felülethez irányítja át Önt. Az oldal bal oldalán a számlázási adatok megadása szükséges, melyek a továbbiak: név, lakcím, telefonszám és email cím. A jobb oldalon látható a végösszeg, ez alatt kiválaszthatjuk a megfelelő fizetési módot, majd a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesíthetjük a vásárlást.

5.1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Üzemeltető részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Üzemeltető jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Üzemeltető, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Üzemeltető legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Üzemeltető által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

 1. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között találja meg)
 • Pay Pal online kártyás fizetési szolgáltatás

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

6.2. Szállítás módjai és díjszabása

A megrendelést követően műtárgyszállítókkal vesszük fel a kapcsolatot, akik kiszállítják a csomagot a megadott címre. A szállítás díja az adott rendelés adatainak függvényében változik.

Szállítási határidő:

A megrendelés visszaigazolásától számított 10. munkanap.

 1. Elállás joga

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. a terméknek,
 3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

7.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:

Virtuális Kiállítások Palotája Kft.

1221 Budapest, Lepke utca 11/B

7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Üzemeltető a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

7.4. Az elállási jog részletszabályai

Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.   

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli, éppen ezért utánvéttel nem lehet a terméket visszaküldeni részünkre. Önt a visszaküldés díján felül egyéb költség nem terheli.

7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Üzemeltető kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt eseteiben, így például a nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében sem.

 1. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság

8.1. Jótállás

Üzemeltető a műalkotás per-teher és igénymentességéért felelősséget vállal. Üzemeltető minden általa értékesített műalkotás eredetiségéért szavatosságot vállal és az eredetiséget az adásvételi szerződéssel igazolja.

Ha a műtárgy eredetiségével kapcsolatban bármely kétség merülne fel, úgy a vásárló erre vonatkozó kifogását haladéktalanul köteles írásban jelezni Üzemeltetőnek.

A műalkotásért az Üzemeltető jótállást nem vállal. Az Üzemeltető minden hibájával és hiányosságával együtt abban az állapotában adja el a műalkotást, amelyben az az eladás idején van.

Amennyiben a műtárgy a szállítás közben megsérülne, akkor ezt haladéktalanul, de legkésőbb a műalkotás átvételétől számított 3 napon belül köteles a Vásárló írásban jelezni Üzemeltető számára (E-mailben az info@vikipalota.hu címre) és csak ebben az esetben:

 1. A Vásárló visszaszállítja vagy visszaszállíttatja a műtárgyat legkésőbb 1 hónapon belül és az Üzemeltető restaurátor által helyreállíttatja, ezután pedig ismét kiküldi a műtárgyat a Vásárlónak,
 2. illetve amennyiben ez nem lehetséges a visszaszállítási költséget is beleértve az Üzemeltető visszafizeti a vételárat a műtárgy visszaszállítását követő 14 napon belül a Vásárlónak.

A csomagolási költség minden esetben a Vásárlót terheli, és a visszafuvarozóval való egyeztetés is a Vásárló feladata. Amennyiben a Vásárló nem szállítja vissza a műtárgyat 15 hónapon belül, úgy az akként tekintendő, hogy a Vásárló a minőségi kifogását nem kívánta érvényesíteni és a teljesítést szerződésszerűként elfogadta.

8.2. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A 2013. évi V. Törvény (Ptk.) 6:163 §. (2) bekezdése fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések esetére 2 éves szavatossági időt biztosít.

8.3. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kellékszavatossági felelősség a hibás teljesítésre vonatkozik. Üzemeltető hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem eredeti. Nem teljesít hibásan az Üzemeltető, ha az Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 1. Vegyes rendelkezések

9.1. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A weboldal megtekintésével, az oldalon történő regisztrációval és a termék megrendelésével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, és azokat elfogadta.

9.2. A szerződés magyar nyelven jön létre.

9.3. A szerződésre a magyar jog az irányadó.

9.4. A fogyasztói elállásról szóló mintatájékoztatót az 1. sz. melléklet tartalmazza.

9.5.Az Üzemeltető egyoldalúan jogosult a honlapon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A honlapon új szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről az Üzemeltető többek között a honlapon tájékoztatja a felhasználókat.

9.6. A honlapot minden felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A Felhasználók a honlap meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot.

9.7. Felhasználók a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlapon megadott és kezelt személyes adataikat az Üzemeltető az ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

9.9.Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól, a honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényes.

 1. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

A Vásárló jogosult valamennyi, a jelen ÁSZF hatálya tartozó jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő panaszát az Üzemeltetőnek írásban vagy szóban bejelenteni.

Az Üzemeltető elérhetőségei:

E-mail cím: info@vikipalota.hu

Telefonszám: +36 20 252 0577

10.1. Panasztétel módjai

 • Szóbeli panasztétel. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és a lehetőségek szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz intézésével az Vásárló nem elégedett, akkor az Üzemeltető írásos jegyzőkönyvet készít, melyet az Vásárló által megadott e-mail címre továbbít az Vásárlónak. Ezt követően a panasz írásos panasznak minősül.
 • Írásbeli panasztétel. Az írásban érkezett panaszokat az Üzemeltető köteles harminc napon belül írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. A panasz ügyintézésével kapcsolatos további szabályokat a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Vásárló és az Üzemeltető között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Vásárló számára:

 • Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban, az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon keresztül.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Vásárló eljárás kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Fogyasztó panasza esetén a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. , Telefon: +36 1 488 2131, Fax: +36 1 488 2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Bírósági eljárás. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a hatályos magyar jogszabályok szerint. A vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre – törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Nincs helye olyan illetékességi kikötésnek, amely kizárja a fogyasztó jogát ahhoz, hogy a vállalkozással szemben fennálló szerződéses jogviszonyból eredő igényét saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítse. Kizárólagos illetékesség hiányában a felperes – választása szerint – az alperesre általánosan illetékes bíróság helyett a fogyasztó által vállalkozással szemben fennálló, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránti pert a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.
 1. Szerzői jogok

11.1. A www.vikipalotagaleria.hu oldalon található tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

11.2. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. A honlapon látható színek a számítógép egyedi beállításai miatt eltérhetnek a valóságban látható színektől. Minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit – és a szemrevételezés javasolt. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő színek és a valós színek különbsége miatt online vásárlás esetében sem, ha ez az eltérés nem jelentős. Az illusztrációk kizárólag saját felhasználás céljából a Vásárló merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak, azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozataluk és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) szerinti egyéb felhasználásuk az Üzemeltető írásbeli jóváhagyása nélkül tilos. Az Üzemeltetőt megillető szerzői jogok megsértése esetén az Üzemeltető az Szjt. szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a jogsértővel szemben, így a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését is követelheti.

 1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.vikipalotagaleria.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Budapest, 2021.05.15.

 

 

MELLÉKLETEK

 

 1. számú melléklet: Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Virtuális Kiállítások Palotája Kft., 1221 Budapest, Lepke utca 11/B

E-mail: info@vikipalota.hu

Telefonszám: +36 20 252 0577

Alulírott/ak* kijelentem/kijelentjük*, hogy gyakorlom/gyakoroljuk­* elállási jogomat/jogunkat* az alábbi termék/ek* adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

*Szükség szerint törlendő